Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/idinsuri/domains/arzyabip.com/public_html/wp-config.php on line 79
جشنواره پایان نامه بیمه ای - ایرانیان پوشش

ایرانیان پوشش

شرکت ایرانیان پوشش در راستای حمایت از اندیشه های خلاق ، نیروهای جوان و نخبگان ، هر سال اقدام به برگزاری جشنواره انتخاب پایان نامه برتر در حوزه بیمه می کند.

این جشنواره در سیزدهم آذر ، مصادف با سالروز تأسیس این شرکت و روز ملی صنعت بیمه برگزار میشود که طی آن پایان نامه های ارائه شده در حوزه های مختلف بیمه ای به داوری گذاشته میشوند.
 هدیه پایان نامه ی برتر: جایزه نقدی + استخدام در شرکت ایرانیان پوشش – مهلت ارسال آثار : پایان آبان ماه

  • انواع فایل های مجاز : pdf.